Цех за производство на арматурни заготовки -Етап II

Детайли
Период: 
2008 г. – 2009г.
РЗП: 
1 370 м2

Обектът се намира в село "Мировяне", в зона с високо ниво на подпочвените води. Ето защо в процеса на строителство се наложи задигане на целия терен с приблизително 1.8 м от нормалната му теренна кота. Нулевият цикъл представлява единични монолитни фундаменти с множество рандбалки с височина 1.8 м. По целия периметър на парцела е реализирана стоманобетонна подпорна стена. Конструкцията се състои от метални рамки на 6м. ос, с отвор 24м., укрепени посредством вертикални и хоризонтални противоветрови връзки. Ограждащата стенна и покривна конструкция е изпълнена с трислойни пенополиуретанови панели. Съвременен цех за производство на армопакети. 

Особености

Фирма „Феростил” ЕООД е дългогодишен партньор на "МИРАТ ГРУП" ООД. Добрите взаимоотношения се дължат на коректността и безкомпромисността по отношение на качество и срокове.

Предишен/Следващ проект