Цех за производство на арматурни заготовки, Етап I

Детайли
Период: 
2008 - 2009г.
РЗП: 
1 450 м2

Обектът се намира в село Мировяне в зона с високо ниво на подпочвените води. Ето защо в процеса на строителство се наложи задигане на целия терен с приблизително 1.8м от нормалната му теренна кота. Нулевият цикъл представлява единични монолитни фундаменти с множество рандбалки с височина 1.8 м, по целия периметър на парцела е реализирана стоманобетонова подпорна стена. Конструкцията се състои от метални рамки на 6м ос, с отвор 30м, укрепени посредством вертикални и хоризонтални противоветрови връзки.Ограждащата стенна и покривна конструкция е изпълнена с трислойни пенополиуретанови панели.

Обектът се състои от офисна част предназначена за ръководния персонал на фирмата и производствена база.

Съвременен цех за производство на арматурна заготовка

Особености

Фирма „Феростил” ЕООД е дългогодишен партньор на "МИРАТ ГРУП" ООД . Добрите взаимоотношения се дължат на коректността и безкомпромисността по отношение на качество и срокове.

Предишен/Следващ проект