Център за настаняване от семеен тип“Детска къща“,гр.София

Детайли
Период: 
2015г.
РЗП: 
270 м2

"Детска къща" ще предложи изцяло нов модел за грижа за деца в България. В къщата за децата ще се грижи семейство, което ще бъде подкрепяно от екип от специалисти. По този начин ще осигурим истинска семейна среда за децата, ще им помогнем да се чувстват обичани, обгрижвани и част от света" Фондация „За нашите деца“ инвеститор на проекта.

Сградата е едноетажна с кк 3.60м., като функционалната организация отговаря на изискванията на заданието.

Спалните са четири за децата и една за родителите. Два броя бани с общ достъп са за децата. Има стая за обслужващ персонал. Пералня и сушилня. Предвидени са две складови помещения.

Обществената зона е с отделен досъп, зала за мероприятия, канцелария и собствена тоалетна.

Има обособен стопански двор.

Двора е освободен за зеленина и място за игри.

Изпозвани са естествени материали при решаване на фасадата. Покрива е с бетонови керемиди.

Особености

Проектът Детска къща се организира в партньорство със Столична община, която предостави право на строеж на фондация „За Нашите Деца” за реализиране на сградата.

"Всяко българско дете ни е ценно. Трябва да правим всичко по силите ни, за да расте то здраво и щастливо, в сигурна и спокойна среда." – сподели г-жа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси и съмишленик на проекта.

Предишен/Следващ проект