ЦДГ - 174 Целодневна детска градина, гр.София

Детайли
Период: 
юли-август 2011г.

При спазване на изискването за максимално кратък срок е извършен ремонт на 174 ЦДГ, разположена в гр. София, район Лозенец. 

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД извърши подмяна на цялата дървена дограма с нова PVC дограма, монтирани са нови интериорни врати, направен е основен ремонт на ВиК и отоплителната инсталации.

Особености

Подмяната на ВиК инсталацията наложи цялостно обновяване на санитарните помещения-нови облицовки от фаянс по стени и монтаж на санитария.

Предишен/Следващ проект