Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии

Детайли
Период: 
2008-2010г.

След провеждане на тръжна процедура „МИРАТ ГРУП" ООД бе избрана да извърши множество строително -монтажни работи от различен характер, възникнали поради възрастта на сградата и липсата на средства за своевременната й поддръжка. Около цялата сграда е направен дренаж, като след изпълнението му е възстановена настилката около сградата.

По покрива на горепосочената сграда бе положена цялостна хидроизолация, също така бе извършен ремонт на санитарните и складовите помещения.

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии е единственото по рода си учебно заведение в България

Особености

Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии разполага със съвременна материална база за подготовка на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва тържествена зала, 2 специализирани семинарни кабинета; 4 аудитории с по 100 и 120 места; модерни компютърни лаборатории с локални мрежи и зали с постоянен достъп до Интернет

Предишен/Следващ проект