Университет по архитектура строителство и геодезия

Детайли
Период: 
ноември 2011г.- август 2012г.

Фирма "МИРАТ ГРУП"ООД извърши цялостно обновяване и модернизация на библиотечни зали, както и преустройство на съществуващи помещения в зали за учебни занимания. След приключване на ремонтните дейности е осигурен цялостен достъп за хора с увреждания до всички етажи на сградата и до всички учебни зали. Монтирани са асансьорни платформи за инвалиди и външни рампи.

Всички строителни работи се извършват със средства, финансирани по Европейската програма за "Регионално развитие 2011-2013". Срокът за изпълнение на строителните дейности бе 10 месеца без прекъсване на учебния процес на студентите .

Особености

Всички ремонтни дейности са извършени по време на учебния процес, като са взети необходимите мерки за неговото нормално протичне.

Предишен/Следващ проект