Складово-търговска и производствена база с офиси, с.Чепинци, Столична община

Детайли
Период: 
2021
РЗП: 
5222,61 м2

Сграда А - Складово-търговска и производствена сграда с офиси

 Сградата е едноетажна,предназначена за съхраняване и търговия на едро и дребно с промишлени стоки и произвоство на метални изделия и за офиси.

Геометрията на застроителното петно на сградата е Г-образна,като външните рамене са на запад и на север.

Конструктивното решение на  Сграда А е изградена от пет корпуса, разделени с дилатационни фуги, с общ габарит на конструкцията 54,86х48,25м.

Покривното покритие е от високопрофилна ЛТ ламарина с наклон 2 градуса.            

Сграда B - Контролно-пропусквателен пункт/КПП/

Сграда В - на Контролно пропускателен пункт е едноетажна сграда.

Конструкцията е стоманена. Покривното покритие е от ЛТ ламарина с наклон 5%.

Сграда С - Складово-търговска сграда с офиси

Сграда С е едноетажна,еднообемна, с две частични галерии на второ ниво,  включени в общото пространство.

Конструктивното решение на сградата представлява едноетажна стоманобетонна сглобяема конструкция и монолитно-стоманобетонна за частичните галерии.

Покривът е едноскатен - 2%.

Фасадното ограждане е от термопанели на хоризонтален монтаж.

 Сградата е решена изцяло като складова за съхраняване и търговия на едро и дребно с промишлени стоки, и с офиси, като са обособени  два пункта за персонала, с битови на първо ниво, и офиси на второ ниво.

Особености

Предвидени са паркоместа както за автомобили, така и за велосипеди.

Софийски околовръстен път е главната комуникационната връзка на обекта.

Предишен/Следващ проект