Складова сграда –разширение-„Предприятие за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита“, гр. Костинброд

Детайли
Период: 
2016г
РЗП: 
9362,64 м2

Производствения комплекс е изграден на етапи. Първоначално е построена една обща административно-производствена сграда. Следва частично преустройство на изградената сграда с пристройка към нея и разширение на югоизток, където се изгражда ново производствено хале.

Новата складова сграда е ситуирана като продължение на съществуващото производствено хале, югоизточно от него. Сградата е на две нива.

Сградата е проектирана с монолитна скелетно-гредова стоманобетонова конструкция.

Външните ограждащи стени е предвидено да се изпълнят с полиуретанови термопанели.

Особености

От северозапад е разположена товарната рампа на височина 95см. от прилежащата площадка и с възможност за монтаж на съоръжение за промяна на височината, според обслужваните превозни средства.

Предишен/Следващ проект