СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ, с. Равно поле,област Софийска

Детайли
Период: 
2021-2022

Основната функция на обекта е свързана с товаро-разтоварни дейности и дейности по складиране и администриране на стоките. Сградата е едноетажна, със застроена площ 715м2. Функционално се разделя на две основни зони – складова - два склада с товарно разтоварна зона и битова с едно офисно помещение на полуниво.

Складова зона:

Обособени са две складови помещения, както и разпределителна зона, служеща за връзка между двете складови помещения. За доставка  и експедиция на стоки камионите ще подхождат независимо към всеки склад чрез две врати съответно по южната фасада за единия и по северната фасада за другия склад.

Административно - битова зона:

Административно - битовата зона е развита на полуниво на кота +4.05, от западната част на сградата. Влизането се осъществява чрез метална стълба, разположена в разпределителната зона. На полунивото са разположени санитарно помещение, душ и гардеробно за персонала, офис.

 

Главната носещата конструкция е изградена от стоманена покривна конструкция, стъпваща на сглобяеми стоманобетонни колони с монолитни фундаменти и чашки.

Покривът е плосък, с наклон до 3.7%. 

Особености

В сградата не се предвижда да има достъп на външни лица и посетители.

 

Предишен/Следващ проект