Ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на сградата на СОУ "Христо Ботев".

Детайли
Период: 
03.2009г.-02.2010г.

Благодарение на отпуснати средства по европейска Програма за регионално развитие в горепосоченото училище беше извършен мащабен ремонт . Осъществен бе основен ремонт на цялата фасада на училището чрез полагане на топлоизолационен пакет и минерална мазилка.

Като основна мярка за подобряване на енергоефективността бе извършена подмяна на дограмата. Целият покрив бе основно подновен, като за подобряване на топлоизолацията на училището, между ребрата на покривната конструкция е положена стъклена вата с дебелина 10 см. В СОУ "Христо Ботев", също така бяха обновени и санитарните помещения и общите части.

Едно училище, което след направения му ремонт наистина отговаря на всички изисквания за нормално протичане на учебния процес.

Особености

За осигуряване на достъпна учебна среда в СОУ "Христо Ботев" бе монтиран асансьор, с който се гарантира достъп на хора с увреждания.

Около цялата сграда е положена шлайфана бетонова настилка, като при всички стълбища са изградени рампи, за да бъде осигурен достъп на хора с увреждания до входното фоайе, където е монтиран асансьорът.

Предишен/Следващ проект