Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност в общинска сграда с. Чавдар

Детайли
Период: 
май-август 2012г.

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на стоително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност след спечелена обществена поръчка.

Внедрените енергоспестяващи мерки са следните:

ЕСМ1: Подмяна на съществуваща фасадна дограма с нова PVC профил със стъклопакет с едно флоатно и едно ниско емисионно стъкло.

ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация по стените с топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол , както и финишно боядисване на стените с минерална фасадна мазилка.

ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация по таван и по под (таван неотопляем сутерен).

ЕСМ4: Повишаване на ефективността на топлоснабдяването и изграждане на нова котелна инсталация с инсталиране на водогреен котел.

ЕСМ5: Повишаване на ефективността на осветителната инсталация посредством подмяна на съществуващите осветителни тела с луминисцентни енергоспестяващи.

Особености

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

Предишен/Следващ проект