Разширение на вагонно-ремонтен завод - гр. Карлово

Детайли
Период: 
2008 - 2009г.
РЗП: 
12 800 м2

Общата застроена площ на завода е 12 800 м2. Същата е реализирана посредством предварително напрегнати сглобяеми стоманобетонни елементи . Във връзка с технологичното оборудване по цялата площ на халето са ситуирани различни по сложност машинни фундаменти. Най – големият от тях е основа, върху която е обособено съоръжение за друбоструйно почистване. Ограждащата конструкция е изпълнена посредством полиуретанови панели, монтирани върху метална субконструкция.

За осигуряване на добра осветеност на 35 % от покрива са монтирани светлинни куполи. Отоплението в халето се извършва посредством газови лъчисти отоплителни тела. На територията на съществуващия вагоноремонтен завод има множество съществуващи сгради (халета), в който са извършени ремонти от различно естество. В близост до едно от тях за нуждите на старото и новото производство е изградено ацетиленово стопанство.

Вагоноремонтният завод е с обща площ 65 000 м2

Особености

Капацитетната възможност на завода при така изградената инфраструктура, технологично оборудване и организация при едносменен режим на работа е ремонт на 1200 броя вагони за една година.

Предишен/Следващ проект