Разширение и пристрояване на търговско-складова база, с.Труд, общ. Марица

Детайли
Период: 
2019
РЗП: 
9772,02 m2

Проектът включва съществуваща и нова част. От северната страна на вече построената сграда са проектирани нови две сгради – Сграда Г /склад / и Сграда Д /администрация/.Основното лице на сградата остава към Карловско шосе, като съществуващата Администрация (Сграда А) се разширява с новопроектираната Сграда Д.

Към съществуващите вече сгради А,Б и В се пристроява нова Сграда Г с метална конструкция, в която ще се извършват складови дейности и Сграда Д ,която е монолитна, триетажна и в нея се помещават шоурум и офиси. Проектът предлага реконструкция на Сграда В.

 

Особености

Пред сградата се предвижда малък паркинг.

Предишен/Следващ проект