Преустройство и пристройка на съществуващи производствени помещения, К-т Арома,м.”НПЗ Илиенци-запад”, гр София

Детайли
Период: 
2015г.
РЗП: 
4034м2

Застрояването е предвидено свързано като едноетажна пристройка– разширение /ново строителство/ между две паралелни едноетажни производствени сгради, които се преустрояват за да се получи една широкоплощна складова сграда за съхранение на готова продукция.

Продукцията, съхранявана в склада е козметика без съдържание на ацетон и обектът може да се класифицира като „склад за негорими материали в горима опаковка”.

Двете заварени сгради са изпълнявани по различно време и са с различна конструкция- стоманобетонна сглобяема и стоманена конструкции.

Отвън сградите се обличат с 10-см сандвич- панели. Покривната покривка и финиша на стенното ограждане са от съвременни материали, които освен добрия външен вид осигурявят необходимата топлоизолация и изискваните хигиенни характеристики.

Особености

За по-добро товаро-разтоварно обслужване се предвиждат два док- левъла в южната част и се преработва вертикалната планировка на пространството пред сградата в тази зона.

Предишен/Следващ проект