Преустойство на съществуващ обект в ХОCТЕЛ (пансион), МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СКЛАДОВЕ гр. Плевен

Детайли
Период: 
2018
РЗП: 
2 270 м2

Имотът се намира в северната част на гр. Плевен.

Ситуационно решение е предопределено от геометрията и релефа на имота. Голямата денивелация между ул. „Гренадирска“ и паркинга на супермаркета, позволяват полувкопаният етаж да е изцяло достъпен от северната му страна. Южно от сградата са обособени 17 паркоместа .

Съгласно заданието за проектиране от Възложителя сградата ще бъде преустроена за нуждите на: хостел (пансион), магазини за промишлени (нехранителни) стоки и складове.

Отделните функции са разположени по вертикала (различните етажи) с оглед осигуряване на къси връзки по между им, независим достъп и лесен контрол на човешките потоци.

Конструкцията на сградата е скелетно – безгредова със стоманобетонови колони и противоземетръсни елементи. Покривната конструкция над кота +4,20 е метална защитена с окачен таван с граница на огнеустойчивост EI 60, така че сградата да отговаря на критериите за III-та степен на огнеустойчивост. Покривното покритие е от високопрофилна ламарина, пароизолация, топлоизолация – каменна вата и два слоя битумна хидроизолация. Покривната конструкция над кота +8,40 е стоманобетонова.

Особености

От фоайето с рецепцията към горните нива на хостела е осигурен достъп чрез асансьора до Апартамент предвиден за използване от хора със специални нужди.

Предишен/Следващ проект