Предприятие за преработка и съхранение на зеленчуци “STROBAILS”, гр.Елин Пелин

Детайли
Период: 
2021-2022
РЗП: 
1106 м2

В имотът e разположено съществуващо хале. Новата постройка се долепя до настоящото хале по тясната му, южна фасада, която  е с дължина 24 метра. Новата постройка представлява двуобемно хале, в което се извършва преработка на плодове и зеленчуци.

За да се осъществи долепянето до съществуващата сграда и за да се поеме бъдещата торба от сняг се изгражда постройка с височината на съществуващата и с дължина 6 метра. В тази зона ще се санитарно-битова зона със съблекални , офис и преход към съществуващото хале.

На изток и юг се изгражда навес, който покрива пространството около съществуващите рампи и да позволява безпроблемното му експлоатиране дори и в лошо време.

В основния (висок) обем на новата постройка се оформя голяма хладилна камера (до 5°C), a пред нея се обособява просторна свободна, работна площ като двете зони се свързват с широка плъзгаща се врата. От свободната зона през пешеходна врата се влиза в административна зона, която е оформена в югоизточната зона на новото хале. Тя е разположена с основен вход от юг, от където ще влизат посетители. Административната зона е решена на две нива като на първо ниво са оформени три малки офиса със санитарен офис, а на второ ниво са оформени два големи офиса за управители, стая за почивка и санитарен възел.

В работната площ пред камерата са разположени две поточни линии за директен сок.

Хладилната камера (до 5°C) е оборудвана с една голяма плъзгаща се метална врата и по-малка пешеходна. В нея са разположени полуавтоматична бутилираща линия и автоматизирана линия за студена пастьоризация чрез високо налягане във водна среда.

Конструкцията на новата сграда е сглобяема метална. Ограждането е решено с бели полиуретанови вертикални термопанели с дебелина 10см като единствено стената между ниската и високата зона на халето е решена с минераловатни панели, поради изискването за отделяне с брандмауер. Покривът на високата и ниската част е решен чрез послоен монтаж – високопрофилна ламарина, пароизолация, 15см минерална вата с битумно покритие, PVC хидроизолация. Навесът е покртит с покривни термопанели и PVC хидроизолация. Административната зона е оградена със стъклена окачена фасада, така че да се осигури максимална осветеност в офисите.

Особености

Обликът на новата постройка е изцяло съобразен с този на съществуващото хале.

Предишен/Следващ проект