Подобряване на енергийната ефективност на професионална гимназия "Васил Левски" и общежитие, гр.Доспат

Детайли
Период: 
2013г.

След проведена процедура за избор на изпълнител, фирма "МИРАТ ГРУП" ООД бе номинирана да извърши строително-монтажни дейности по проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на професионална гимназия "Васил Левски" и общежитие в гр. Доспат.

Сградата на гимназията е построена през периода 1978-1980 година и не е топлотехнически осигурена за съвременните изисквания за енергийна ефективност. Сградата има застроена площ 1385м2 и няколко тела съответно на 1,2 и 10 етажа.

Реализирани енергоспестяващи мерки:

  • ЕСМ1 Подмяна на фасадна дограма /прозорци и врати/ с PVC/AL дограма със стъклопакет включващ нискоемисионно стъкло
  • ЕСМ2 Топлоизолиране на външни ограждащи стени. Полагане на фасадна мазилка по проект за цветово решение на фасадите с цел подобряване на естетическия образ при запазване на структурното въздействие на първоначалната фасада.
  • ЕСМ3 Полагане на топлоизолация по покриви
  • ЕСМ4 Подмяна на съществуващи осветителни тела с нови енергоспестяващиС осъществяването на проекта на учениците и жителите на гр.Доспат е предоставен сграден фонд с високо ниво на енергийна ефективност и естетична учебна среда, които безспорно ще повлияят качеството на образователния процес в учебното заведение, но и работната и околната среда на жителите на града.

С осъществяването на проекта на учениците и жителите на гр.Доспат е предоставен сграден фонд с високо ниво на енергийна ефективност и естетична учебна среда, които безспорно ще повлияят качеството на образователния процес в учебното заведение, но и работната и околната среда на жителите на града.

Особености

Проекта се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини."

Проекта е реализиран за 78 календарни дни.

Предишен/Следващ проект