Мултифункционална сграда с шоурум, офиси, складове, конф.център и подз.паркинг, с.Лозен, р-н Панчарево

Детайли
Период: 
2013-2014г

Обектът представлява мултифункционална сграда състояща се от 1 подземен и 4 надземни етажа.

Носещата връхна конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна с комбинирана скелетно-гредова и скелетно безгредова схема. Сградата съчетава няколко функции. Основна функция е обслужването на дейността на Възложителя, а именно шоурум и логистична база за строителни облекла и приспособления за безопасност. Като съпътстващи функции са разработени: офис етаж и етаж с конферентни функции. Предвидени са 22 паркоместа на закрито и 9 на открито.

Проектът е съобразен с действащата наредба за достъпна среда. За хората в неравностойно положение са осигурени удобни входове на ниво в сградата, работни места, паркоместа, както и отделни санитарни помещения

В разработването на архитектурния образ са търсени технологични и съвременни фасадни решения както и оптимално използване на даденостите на терена. Редуването на по плътни и остъклени фасади е избрано да бъде максимално ефективно от гледна точка на световните посоки. Търсен е архитектурен образ, който да създава усещането за конструктивност , устойчивост и технологичност.

За осигуряване на слънцезащита са използвани подвижни вертикални сенници, които дават възможност за промяна на ъгъла на засенчване.Сенниците са съобразени с ориентацията на засенчваната фасада по географските посоки.

Особености

Приложена е системата за зелени покриви.

Предишен/Следващ проект