Логистичен център, район „Сердика“, гр.София

Детайли
Период: 
2017-2018
РЗП: 
1613,73 m2

Проектното решение се свежда до застрояване на два обема:

  • АБС /Административно-битова сграда/;
  • Покрит склад за евростифиране

Двата подстроежа – административно-битовата сграда и покритият склад – са ситуирани като две отделни тела на фуга.

Административно-битовата сграда е монолитна триетажна сграда.

Покритият склад е решен като едноетажен обем -еднокорабно високотехнологично складово хале с отвор осово 25,00 м и стъпка 7 х 5,50 м (осово). Стифирането (складирането) е предназначено за съхранение на строителни материали (мраморни плочи, гранитогрес и др.) за определено време, след което по диструбуционен път извозване по предназначение.

Има обособени трасета и площи за движение на електрокари, складиране на тежки и леки материали, обемни контейнери за скъпи транспортиращи се стоки, а също така складиране на стоки под митнически контрол.

По източната и южната фасада са предвидени товаро-разтоварни рампи.

Предвиден е и двуетажен паркинг.

Особености

Спазени са изискванията на Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране,изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.

Предишен/Следващ проект