Консервационно-реставрационни работи, вътрешно преустройство и основен ремонт на покрив на съществуваща сграда, недвижима културна ценност, ул.Св.Св. Кирил и Методий, гр.София

Детайли
Период: 
2021-2024
РЗП: 
663 м2

Сградата   е  недвижима културна ценност и попада в "Зоната на стария градски център" по Общия устройствен план на Столична община.

Построена е в края на деветнадесети век. Фасадата към улицата е изпълнена с много орнаменти: пиластри, корнизи, фронтони над прозорците и други.   Фасадите към двора са семпли, без орнаменти и детайли. Жилищната сграда не е поддържана и фасадата към улицата е била в лошо състояние. Много от детайлите: корнизи, пиластри,  фронтони са били с нарушена цялост. Голяма част от мазилката е липсвала и тулите са били оголени.

Извършена е пълна реставрация и консервация на фасадата към улицата, основен ремонт на покрива, вътрешно преустройство  и преизграждане на част от сградата - пристройката  към вътрешните имотни граници, съгласно конструктивно становище.

За реставрацията и консервацията на фасадата към улицата е разработен и реализиран отделен проект с подробно описана технология за възстановяване на повредените и липсващите детайли.

Пристройката  към вътрешните имотни граници, с компрометираната носеща дървена конструкция е разрушена  и  изградена отново,  запазвайки контура на съществуващата сграда.

Проектираната и изпълнена нова носеща  конструкция е метална с междуетажни подови конструкции  от ламарино-бетон (LT-ламарина и стоманобентон). Външните стени на преизградената част,  са изпълнени по методите на сухото строителство.

Вътрешното преустройство- помещенията в източната половина на първия етаж са обособени като търговски офис с експозиционна площ, а  в западната част и тази която е изградена на ново  еразположено заведение за хранене - бистро, като в част от двора е оформена лятна градина към заведението.

На горните етажи в съществуващата сграда и пристройката, са  изградени нови санитарни помещения и са обособени самостоятелни жилища. 

Особености

Проектът за реставрация е направен с помощта на налични копия от  планове и чертежи от 1891г. и 1899г.

Предишен/Следващ проект