Кариера с.Студена

Детайли
Период: 
2013г.

Кариерата до с.Студена се намира на около 35 км. от София. Тя е оборудвана с машини и съоръжения за добив и производство на скална маса и различни видове фракции от нея. Те се използват като компоненти в производството на бетони, асфалти, пътища и други, както и в строителството за различни производствени процеси.

На площадката на кариерата, "МИРАТ ГРУП" ООД изпълни стоманобетонна конструкция за инсталация за пречистване на вода, фундаменти и инженерни съоръжения на обща площ от около 1000м2.

Особености

Всички съоръжения са изпълнени с видим бетон, устойчив на атмосферни условия.

Предишен/Следващ проект