Изграждане на канализация и водопровод по бул.П.Яворов,гр Благоевград

Детайли
Период: 
2013г.

Изграждане/Рехабилитация на канализационна мрежа: 4,1 км.

Изграждане/ Рехабилитация на водопроводна мрежа: 1,412 км.

Особености

Конкретната социално-икономическа цели на проекта е да се осигури здравословна и благоприятна среда за населението на гр. Благоевград ,на основата на устойчивото развитие.

Предишен/Следващ проект