Извършване на строително монтажни работи за въвеждане на мерки по енергийна ефективност в ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий"

Детайли
Период: 
август-октомври 2012г.

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на стоително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност след спечелена обществена поръчка.

Внедрените енергоспестяващи мерки са следните:

ЕСМ1: Подмяна на съществуваща фасадна дограма с нова PVC профил със стъклопакет с едно флоатно и едно ниско емисионно стъкло.

ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация по стените с топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол.

ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация по пода (таван неотопляем сутерен)ЕСМ4: Полагане на допълнителна топлоизолация по покрив.

ЕСМ5: Повишаване на ефективността на топлоснабдяването и изграждане на нова котелна инсталация с котел на екобрикети.

ЕСМ6: Подмяна на осветлението с енергоефективно.

Особености

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

Предишен/Следващ проект