Жилищна сграда , ул. “Оборище” 69, гр.София

Детайли
Период: 
2021-2022

Проектът се състои от две независими жилищни сгради с архитектура съобразена с духа и стила на тази централна градска локация.

В сграда A са разположени апартаменти и офиси, които са разпределени по нива както следва:
На приземния етаж (кота ±0.00) се разполагат входното фоайе на сградата, два офиса и първо ниво на "градински мезонет". Офисите са със самостоятелни входове. За тях са предвидени складови и сервизни помещения.

Постройката  на сграда“ Б“се намира на втора линия, зад сграда "А" в имота. Пешеходният достъп е решен по богато озеленено пространство покрай високата сграда.
Между двете сгради излиза стълбище от подземните нива. Покрита част (зелен покрив на кота +3,15) осигурява комфортен достъп до главния вход на сградата.

Особености

Проектът предвижда изграждането на геотермална термопомпена инсталация за нуждите на отоплителната и охладителната инсталации в сградата.

 

Предишен/Следващ проект