Жилищна сграда с подземен гараж, м. „Манастирски ливади - запад”, гр. София

Детайли
Период: 
2017-2018
РЗП: 
3968,41 м2

Сградата е елемент на свързано застрояване.При разработване на архитектурно-обемното решение е търсен съвременен образ, в хармония със съседните сгради. Фасадите са третирани пластично с цел геометричен пъзел между основната фасадна равнина и нишите, в които се закачат металните балкони.

Желанието на Възложителя е сградата да предостави на обитателите си високо ниво на комфорт на обитаване, съобразено с градския стил на живот на съвременния човек и в унисон с новосъздадената градска среда в обкръжението на сградата.

Всички жилищни помещения на партера са с витрини (тип френски прозорец), както и тези по етажите, от които се излиза на балкон, лоджия или тераса. Сградата представлява композиция от редуване на вертикално разчленени елементи (с мазилка, с жалузна дървена обшивка и зелени стени). Това третиране дава едновременно усещането за монолитност и ажурност, както и за връзка с природата. Балконите са метални, със стоманена конструкция. Парапетите са стъклени.

Формата на монолита е ясна и представлява редуване на обеми в различни плоскости.

Разпределенията на жилищата са компактни и функционални.

Особености

Покривната тераса на ниво терен е изпълнена за интензивно озеленяване.

Предишен/Следващ проект