Жилищна сграда с магазини, гаражи, паркоместа и подземен паркинг, м.“Изток-Изток“, р-н Изгрев, гр. София

Детайли
Период: 
2014г.
РЗП: 
4189 м2

Двусекционната жилищна сграда е разположена свободностояща в урегулирания поземлен имот. Двете секции на сградата са последователно разположени в един обем, с преобладаващ размер по направление север-юг.

Жилищната сграда е на седем конструктивни нива / включително сутеренно ниво/. Конструкцията е монолитна стоманобетонна, комбинирана скелено-безгредова и скелетно-гредова. Покривната плоча е стомнанобетонна плоска.

За фасадното оформление на жилищната сграда са предвидени обшивка с фасадни плоскости HPL, частично използване на структурна окачена фасада и минерална мазилка. Предвидени се решения и е осигурен достъп на хора с увреждания до обекта.

Особености

Решението за неуспоредност на фасадните стени спрямо уличните регулационни линии и начестения обемно-пластичен ритъм постига изместване на дълбочината на застрояването от тесния размер на урегулирания поземлен имот по направлението изток-запад.

Предишен/Следващ проект