Жилищна сграда с гаражи, ж.к."Младост -1", район "Младост", гр. София

Детайли
Период: 
2016г.
РЗП: 
8 420.80 м2

Сградата е свободностояща и се състои от две тела, отделени на фуга, с височина 15 м (пет етажа) и 24 м (осем етажа). Всяко едно от тях е с един вход. В свободното дворно пространство е разположено места за паркиране, зони за маневриране, алеи за пешеходен достъп и озеленени площи.

Рационалното планиране на жилищата предлага висок стандарт на обитаване.

Конструкцията на жилищната сграда е скелетно-безгредова, с вертикални носещи елементи от стоманобетонни колони и шайби. Ограждащите стени се предвиждат да се изпълнят от тухлена зидария.

С цел намаляване мащаба и височината на сградата е потърсено ясно изразено хоризонтално членение. Използвани са по-класически форми на фасадните елементи – парапети, корнизи и др. Изборът на цветовете и пропорционирането на отворите и плътните части по фасадите допълват образа на сградата, ясно подчертаващ жилищния и характер.

Особености

Във всеки гараж се предвижда поставяне на система за паркиране на две нива, с която общият капацитет на местата за паркиране в рамките на сградата е 76 броя.

Предишен/Следващ проект