Жилищна сграда в УПИ IX-350, кв. 250, м. Павлово - Бъкстон, гр. София

Детайли
Период: 
2014г.
РЗП: 
1352м2

Сградата е пететажна, като първия етаж е частично вкопан в терена.

Габаритните конструктивни размери в план са около 25,50 х 13,40м при ниво на терена. На кота +5.66 и нагоре се предвижда конзолно изнасяне на еркери и тераси.

Предвидено е основната носеща конструкция да е стоманобетонна, монолитна.

Покрива на сградата е плосък състоящ се от стоманобетонна плоча, върху която се изпълнява съответния пакет от изолации и замазка за постигане на необходимите наклони. Покривът е неизползваем.

Особености

Теренът около сградата е моделиран стъпаловидно посредством озеленени площадки.

Предишен/Следващ проект