Еднофамилна жилищна сграда ,гр.София

Детайли
Период: 
2021-2022
РЗП: 
332 кв.м.

Проектът предвижда  изграждането на еднофамилна сграда с две жилищни нива и едно полуподземно за паркинг и техническа част. Разположена е в североизточния край на имота, като по този начин се осигурява свободна площ за организиране на южен двор.  Структурата на къщата представлява правоъгълна призма,издигната над терена в ниския северен край на имота, плътна откъм улицата и отворена чрез стъклени витрини към двора. Издигането позволява да се оформи покрито външно приемно пространство под  обема, на нивото на терена, а във високата част теренът да се изравни с жилищните помещения на нивото на дневната.

Проектът цели постигане на хармоничен, еднороден архитектурен образ, осигурящ дискретна по своята материалност и силна по обемно присъствие визия. Основен акцент е свободното приемно пространство под конзолния обем на сградата – осигурява максимална функционална свобода и естетическа характерност. Като контрапункт на масивния обем на къщата откъм улицата е отвореността на жилищното ниво към двора – максималното остъкляване съдейства за пълноценната връзка с планината.

Връзка с гледка към София има чрез голямата витрина откъм улицата. Северозападната фасада изразява „левитирането“ на тухления обем върху остъклените приемни помещения и гараж. Югоизточна и югозападна фасади са изцяло остъклени с големи витрини.

Особености

Конструкцията е монолитна стб. конструкция с метални козирки към двора.  Открояващ се момент е, че плочите на кота 0.00 и +3.40 са предвидени с вградени обемни форми (топки) за олекотяване на конструкцията.

Предишен/Следващ проект