Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица-Община Доспат

Детайли
Период: 
юли-септември 2011г.

След проведена тръжна процедура по ЗОП, фирма "МИРАТ ГРУП" ООД бе избрана да извърши възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в с. Любча, Община Доспат.

Целта на проекта бе да се възстанови трасето на съществуваща улица и речно корито, и да се осигури подход до имотите, които се намират под нивото на улицата. Всички строителни работи са изпълнени с много високо качество, професионално и при стриктно спазване на нормативните и договорните изисквания.

"МИРАТ ГРУП" ООД изпълни проекта за по-малко от два месеца.

Проект изцяло финансиран със средства, предоставени от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

Особености

Подпорната стена е монолитна, стоманобетонна, ламелна.

Предишен/Следващ проект