Винарска изба в землището на с. Горно Ботево, обл. Стара Загора

Детайли
Период: 
март 2012г.-декември 2012г.
РЗП: 
784,23 м2

"МИРАТ ГРУП" ООД е Главен изпълнител на Винарска изба за производство и съхранение на вино с РЗП 1784,23м2 върху парцел с площ 3000м2.

Проектът включва конструктивни, архитектурно довършителни работи, вътрешни и площадкови Ел, ВиК, ОВК инсталации, вертикална планировка и озеленяване.

Винарската изба се състои от три функционално свързани сгради (блока) на фуга.

Блок 1-Административна сграда с РЗП 614,38м2, като конструкцията и е монолитна соманобетонна, скелетно-гредова, на две нива. Носещите елементи са стоманобетонни плочи, греди, колони и рамки. Обособени са офиси, зали за дегустация и санитарно-битови помещения.

Блок 2-Складова част за съхранение и бутилиране на вино с РЗП 582,53м2. Конструкцията е метална, с ограждащи стени от термопанели. Металното хале е фундирано с единични стоманобетонни фундаменти, свързани помежду си с рандбалки.

Блок 3-Производствена част на комплекса. Стоманено хале с РЗП 587,32м2, за което е избрана конструктивна схема от две крайни и две средни напречни рамки. Покритие и ограждане с термопанели.

Настилката на Складовата и Производсвена части е шлайфан бетон.

Особености

Изпълнението на проекта е финансирано от Държавен фонд "Земеделие".

Предишен/Следващ проект