Библиотечно-информационен център, Лесотехнически университет, гр.София

Детайли
Период: 
25.04.2013-23.05.2013г.

Проект „ Модернизация на Библиотечно-информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет.“

Средствата за реализация на този проект са от безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Регионално развитие", които получават 13 университета по схема "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации".

Съгласно проекта са извършени дейности за модернизиране на библиотеката и за превръщането й в модерен център чрез ремонт и реконструкция на инфраструктурата и внедряване на нови технологии.

Възложени и изпълнени строителномотажни дейности:

1.Подмяна на дограма и остъкляване

2.Направа на топлоизолация и облицовки по фасадни стени

3.Направа на топлоизолация по покриви, подмяна на хидроизолация и обшивки

4.Направа на преградни стени, обшивки и окачени тавани от гипсокартон, настилки по подове, мазачески и бояджийски работи

5.Ремонт на електроинсталации и подмяна на осветителни тела.

6.Ремонт на ВИК инсталация

7.Ремонт на ОВК инсталация

8.Направа рампи, парапети и ръкохватки за хора с увреждания

9.Мебелно оборудване и интериорни елементи от HPL плоскости

 

Информационните технологии са много важен елемент от проекта – предвидено е библиотечните ресурси да бъдат достъпни чрез интернет, което е свързано с високоскоростен достъп и висок стандарт на инфраструктурата.

Особености

Създадени са много добри условията за работа и учене в библиотеката на Лесотехническия университет чрез ремонт и реконструкция на помещенията и внедряване на съвременно библиотечно обзавеждане, като е гарантиран достъпа до образователни услуги и на лица с увреждания чрез изграждане на достъпна среда в сградата на библиотеката.

Предишен/Следващ проект