Сглобяема стоманена сграда

Обектът се намира в село "Мировяне", в зона с високо ниво на подпочвените води. Ето защо в...