Промишлена сграда

Проектът включва съществуваща и нова част. От северната страна на вече построената сграда са...

Имотът се намира в северната част на гр. Плевен.

Ситуационно решение е предопределено от...

...

Изпълнени са два навеса, като за целта е изградена метална конструкция с покритие от...