Обществена сграда

След провеждане на тръжна процедура „МИРАТ ГРУП" ООД бе избрана да извърши множество строително...

Фирма "МИРАТ ГРУП" ОДД извърши строително-ремонтни дейности на общите части на сградата на 19...

Фирма "МИРАТ ГРУП"ООД извърши цялостно обновяване и модернизация на библиотечни зали, както и...

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД извърши множество строително-ремонтни дейности в сгардата на 11 ЦДГ,...

След проведена процедура за избор на изпълнител на "МИРАТ ГРУП"ООД бе възложено изпълнението на...

Проект „ Модернизация на Библиотечно-информационен център, въвеждане на мерки за енергийна...

След спечелена обществена поръчка фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на следните...

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на стоително-монтажни работи за внедряване на...

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на стоително-монтажни работи за внедряване на...

След проведена процедура за избор на изпълнител, фирма "МИРАТ ГРУП" ООД бе номинирана да извърши...