Обществена сграда

Проектът се състои в изграждане на еднофамилна сграда с едно ниво и едно частично вкопано...

"Детска къща" ще предложи изцяло нов модел за грижа за деца в България. В къщата за децата ще се...

Концертното съоръжение, което повече от две десетилетия бе в руини през 2012г. бе възстанoвено...

Фирма "МИРАТ ГРУП" ООД е определена за изпълнител на стоително-монтажни работи за внедряване на...

"МИРАТ ГРУП"ООД извърши за много кратък срок множество шпакловъчни и бояджийски дейности в офис...

Сградата се състои от две тела на конструктивна фуга. По-малкото тяло е на четири нива и...

„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и...

При спазване на изискването за максимално кратък срок е извършен ремонт на 174 ЦДГ, разположена...

Тази сграда представлява уникалано съчетание на архитектурна визия и функционални характеристики...

Благодарение на отпуснати средства по европейска Програма за регионално развитие в...