Индустриална сграда

Основната функция на обекта е свързана с товаро-разтоварни дейности и дейности по складиране и...

В имотът e разположено съществуващо хале. Новата постройка се долепя до настоящото хале по...

Сграда А - Складово-търговска и производствена сграда с...

Проектираната сграда представлява 3 отделни сгради разделени с дел. Фуга:

  • Сграда А...

Цехът за метални палети е ситуиран в местността «Гламата», гр.Монтана. Имотът е част от...

Производствения комплекс е изграден на етапи. Първоначално е построена една обща административно...

В проекта за РАЗШИРЕНИЕ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА на съществуващата сграда на предприятието се...

Обектът представлява мултифункционална сграда състояща се от 1 подземен и 4 надземни етажа....

Изпълнението на обекта стартира през месец септември 2010г. Идеята на инвеститора е да изгради...

Застрояването е предвидено свързано като едноетажна пристройка– разширение /ново строителство/...