Жилищно строителство

Бл.1, Бл.2, Бл.3, Бл.4 ,Бл. 5 и Бл.6 са последователно разположени отмествайки се последователно...

Сградата се развива в един подземен етаж, пет надземни етажа и терасовиден етаж.

...

 

 

Жилищната сграда е разположена на ул. Априлско въстание. Частта с обществената...

Жилищен комплекс "Иглика" се състои от четири пететажни сгради, всяка с по 22 апартамента, 10...

Жилищната сграда е разположена отдръпната от улична регулация, с едноетажно тяло към улица....

Жилищната сграда е разположена  на ъгъла на ул. Екзарх Стефан и ул.Проф. П. Ников, отдръпната от...

Сградата е свободностояща и се състои от две тела, отделени на фуга, с височина 15 м (пет етажа...

Апартаментите са разположени в два отделни издължени триетажни блока, които са разположени по...

Проектът предвижда изграждането на двуетажна еднофамилна сграда. Структурата на къщата е...

Обектът представлява жилищна група (комплекс) от редови еднофамилни жилищни сгради , състоящи се...