Сертификати

В своята дейност висшето ръководство на „Мират Груп“ ООД се съобразява с изискванията на българското законодателство, международното трудово законодателство и изискванията на съответните стандарти относно управлението на трудовите отношения и осигуряването на здравето и безопасността при работа, като се прилагат по-благоприятните условия за работниците.