Продажби

 

В тази жилищна сграда на един партерен нежилищен етаж, 8 жилищни и покривен етаж са...

Жилищната сграда се състои от свободно стоящ едносекционен блок с едни вход с 3 надземни жилищни...

Архитектурният вид на сградата е изграден като са търсени  изчистени обеми. Фасадите са покрити...

Обектът представлява многофамилна жилищна сграда с нежилищен партерен етажи подземно ниво с...