За нас

"МИРАТ ГРУП" ООД е създадена в началото на 1997 г. Фирмата е регистрирана в България, гр.София, като еднолично дружество. Компанията започва да се развива основно в областта на проектирането и по-специално в част “Конструктивна” на обекти, както в България, така и в чужбина.

От 2008г. компанията се развива предимно като строителна фирма, главно в областта на монолитното стоманобетонно строителство. По-голяма част от обектите се реализират в района на гр.София, но постепенно се сключват договори за обекти в цялата страна.

Фирмата започва своята дейност с ръководeн персонал наброяващ 6 инженери, мотивирани и решени да създадат една модерна и бързоразвиваща се строителна компания. Работниците, назначени на постоянен трудов договор в началото, са не повече от 35 човека, които и до ден-днешен са основното ядро на фирмата.

Стремежът е "МИРАТ ГРУП" ООД да отговаря на всички условия на съвременното строителство. Навременни инвестиции дават нов облик на фирмата и отварят нови перспективи за развитие.

Компанията участва в изпълнението на  проекти в областта на обществените поръчки, както и на проекти по европейските фондове и програми.

На свой ред идват и сградите с промишлено и индустриалното предназначение. "МИРАТ ГРУП" става главен изпълнител на заводи, производствени халета и логистични бази.

Ръководството на фирмата разчита на екип от опитни инженери и специалисти както и на строга система за управление на качеството и безопасните условия на труд.

Към настоящият момент персоналът наброява над 300 човека.

Компанията продължава да следи развитието на пазара и да се стреми да отговаря на високите изисквания на своите клиенти.

Още за фирмата

Посетете страница Кариери, за да научите повече за свободните работни позиции в Мират Груп ООД.

За всички други запитвания, ползвайте информацията от страницата за Контакти