Обществено строителство

Съоръженията представляват преместваеми магазини и търговски помещения разположени на площ от...

"МИРАТ ГРУП" ООД е Главен изпълнител на Винарска изба за производство и съхранение на вино с РЗП...

След проведена тръжна процедура по ЗОП, фирма "МИРАТ ГРУП" ООД бе избрана да извърши...

Хотелът е разположен в центъра на София, на улица "Здраве". Конструкцията на сградата е...